Διημερίδα με θέμα Ενσωματώνοντας το μοντέρνο στο κλασσικό: Νεότερες εξελίξεις στη βιολογία και θεραπεία των αιματολογικών νόσων

Ημερομηνία 11/05/2018 - 12/05/2018, Ολοήμερο
Τοποθεσία Ξενοδοχείο Astir Egnatia Alexandroupolis
Διεύθυνση Λεωφ. Δημοκρατίας, Αλεξανδρούπολη
Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας Εταιρεία Βιοεπιστημών Σε συνεργασία με τη την Αιματολογική Κλινική του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο 2551 038000
Εγγραφές: Η εγγραφή και η παρακολούθηση της Διημερίδας είναι δωρεάν και επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο. Πιστοποιητικό Παρακολούθησης: Το ­Πιστοποιητικό­ Παρακολούθησης ­θα­ δοθεί­ στους­ Συνέδρους­ μετά­ το­ πέρας των εργασιών­ της Διημερίδας. Βάσει­ της ­τελευταίας­ εγκυκλίου ­του­ ΕΟΦ, ­θα υπάρχει­ σύστημα ­καταμέτρησης ­του χρόνου­ παρακολούθησης.­ Με ­τη­ λήξη­ της Διημερίδας θα­ δίνεται­ πιστοποιητικό­ σε­ όσους­ έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον­ 60%­ των­ συνολικών­ ωρών­ του­ προγράμματος.­ Ο­ αριθμός­ Μορίων Συνεχιζόμενης ­Ιατρικής­ Εκπαίδευσης ­(CME-CPD) ­που ­θα ­χορηγηθεί­ στους Συνέδρους θα υπολογισθεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Χάρτης

Φόρτωση χάρτη...

Γεωγραφική Περιοχή

  • Θράκη
  • Κατηγορία/ες Συνεδρίου

  • Συνέδριο Αιματολογίας
  • Το MedicalCongress.gr είναι ανεξάρτητο Ενημερωτικό Site Συνεδρίων. Δεν διοργανώνει, δεν έχει σχέση με τα αναφερόμενα Συνέδρια και δεν έχει άλλες πληροφορίες. Προσπαθούμε για την ορθότητα των πληροφοριών. Αλλά να τις επιβεβαιώνετε.

    Παρακαλούμε τους Διοργανωτές να μας στέλνουν τις Διορθώσεις ή τις Συμπληρωματικές πληροφορίες των Καταχωρημένων Συνεδρίων στο e-mail: elena [at] synedrio.gr