Επιστημονική Εκδήλωση των Τμημάτων : Oξειών Λευχαιμιών και Μυελοϋπερπλαστικών Νεοπλασμάτων Μυελοδυσπλαστικών Συνδρόμων & Μυελικής Ανεπάρκειας Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων

Ημερομηνία
20/09/2019 - 21/09/2019

Χώρος
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Du Lac

Πόλη : ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Γεωγραφικό Διαμέρισμα No Categories

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ETS EVENTS & TRAVEL SOLUTIONS

Τηλέφωνο : 6946083328

Email : i.siahou@events.gr

Website : www.events.grΔείτε όλα τα Συνέδρια της Ιατρικής Ειδικότητας :
Conference on Hematology, Conference on Oncology, Συνέδριο Αιματολογίας, Συνέδριο Ογκολογίας
Θέλετε να διοργανώσετε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες Εκδηλώσεις; Επισκεφθείτε το MICE.gr και βρείτε Συνεργάτες!


Scroll To Top