Εργαστηριακός Έλεγχος: Διαδικασίες και πρότυπα αξιολόγησης της συμμόρφωσης

Ημερομηνία
30/10/2015 - 01/11/2015

Χώρος
Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

Πόλη : Αθήνα

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.)

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : PCO CONVIN

Τηλέφωνο :

Email :

Website : www.pco-convin.gr/uploads/files/ELEPY2015-Invitation.pdfΔείτε όλα τα Συνέδρια της Ιατρικής Ειδικότητας :
Conference on Medical Science, Συνέδριο για την Ιατρική Επιστήμη
Θέλετε να διοργανώσετε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες Εκδηλώσεις; Επισκεφθείτε το MICE.gr και βρείτε Συνεργάτες!


Scroll To Top