16ο Συμπόσιο Εντατικής Ιατρικής Ενόπλων Δυνάμεων

Loading Map....

Ημερομηνία
18/05/2018 - 19/05/2018

Χώρος
Αμφιθέατρο 251 Γ.Ν.Α.

Πόλη : Αθήνα

Γεωγραφικό Διαμέρισμα

Επιστημονική Εταιρεία / Φορέας : Εντατική Ιατρική Ενόπλων Δυνάμεων

Επαγγελματίας Οργανωτής / PCO : ICB - Innovative Conventions Bureau

Τηλέφωνο :

Email :

Website : www.eventbrite.co.uk/e/16-tickets-42739440818?aff=ehomecard


ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΜΑΖΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΜΑΥ)

 • Συστήματα ταξινόμησης ΜΑΥ. Τι νεότερο υπάρχει.
 • Υποδοχή και διαχείριση από 3βάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα
 • Σχέδια διακομιδών. Η αναγκαιότητα συντονιστικού οργάνου και ελέγχου των ροών
 • Ο ρόλος της ΜΕΘ στη διαχείριση ΜΑΥ

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΤΡΑΥΜΑ

 • Ιστορική αναδρομή. Η εξέλιξη αντιμετώπισης του πολεμικού τραύματος τον 20ο και 21ο αιώνα.
 • Σύγχρονα όπλα και πολεμικό τραύμα
 • Πρωτογενής αντιμετώπιση στο πεδίο της μάχης. Έχει ρόλο η χορήγηση υγρών και υπό ποιές παραμέτρους.
 • ΜΕΘ και πολεμικό τραύμα.

ΚΡΙΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

 • Το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ) του ΕΚΑΒ και η δράση του
 • Ειδικές εκπαιδεύσεις σε σχέση με την Ιατρική των Καταστροφών
 • Ορισμός. Είδη κρίσεων υγείας
 • Σχεδιασμός αντιμετώπισης συμβάντων κρίσεων υγείας-καταστροφών
 • Υγειονομικές δομές και κρίσεις υγείας
 • Ο ρόλος της ΜΕΘ στην αντιμετώπιση κρίσεων υγείας-επιδημίες

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ

 • Ιστορική αναδρομή
 • Σύγχρονες μορφές τρομοκρατίας
 • Ο ρόλος του συστήματος υγείας σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Σύγχρονες προκλήσεις
 • Βιολογικοί και χημικοί παράγοντες στην τρομοκρατία

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 2ης ΗΜΕΡΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Ο ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ

 • Ενδοκαρδίτιδα στη ΜΕΘ
 • Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια στη ΜΕΘ
 • Καρδιακές αρρυθμίες στη ΜΕΘ
 • Υπερτασικές κρίσεις στη ΜΕΘ

ΣΥΝΔΕΣΗ

 • Ηθικοδεοντολογικά διλλήματα στους ασθενείς με νόσο τελικού σταδίου
 • Ηθικά διλλήματα του νοσηλευτή που φροντίζει ασθενή με νόσο τελικού σταδίου
 • Η προσέγγιση του οικογενειακού περιβάλλοντος ασθενούς με νόσο τελικού σταδίου

Ο ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΣΤΗ ΜΕΘ

 • Ειδικές λοιμώξεις σε ογκολογικούς ασθενείς
 • Προβλήματα από τα νεώτερα σχήματα σε ογκολογικούς ασθενείς
 • Παγκυτταροπενία από ΧΜΘ σε ογκολογικούς ασθενείς. Αντιμετώπιση
 • Εισπνεόμενα αντιβιοτικά
 • Αντιμετωπίζοντας την αντοχή των Gram +

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ- ΑΠΟΦΩΝΗΣΕΙΣ


Δείτε όλα τα Συνέδρια της Ιατρικής Ειδικότητας :
Συνέδριο Εντατικής - Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Θέλετε να διοργανώσετε Συνέδρια, Ημερίδες και άλλες Εκδηλώσεις; Επισκεφθείτε το MICE.gr και βρείτε Συνεργάτες!


Scroll To Top