Συνέδριο Λογοθεραπείας

ΠΡΟΣΕΧΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)

ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ:

Ημερομηνία/ες Συνέδριο
07/06/2014 - 08/06/2014 Τραυλισμός
20/05/2016 - 22/05/2016 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Λογοπεδικών Λογοθεραπευτών
06/05/2017 Ανάπτυξη, Λόγος, Μάθηση και Διαταραχές στην Παιδική Ηλικία
10/11/2017 - 12/11/2017 1ο Επιστημονικό Συνέδριο Λογοθεραπείας
01/02/2018 - 05/02/2018 DevelopingU: 200+ Σεμινάρια Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
14/04/2018 - 20/05/2018 PNF Basic l & PNF Basic II
30/10/2020 - 01/11/2020 4ο E.N.M.F. (Exploring Novel Medical Frontiers)